Composición

A actual composición da Xunta de Goberno de COSITAL Pontevedra é a que segue:

PRESIDENTE:

José Luis Mato Rodríguez. Secretario Xeral de Pleno do concello de Ponteareas.

VOCAIS:

Secretarios
  1. José Carlos Castiñeira Piñeiro. Secretario da administración Municipal do concello de Pontevedra.
  2. Susana Gallardo Fariña. Secretaria do concello de Baiona.
Interventores-Tesoureiros
  1. Maria del Carmen Vidal Pérez. Tesoureira do concello de O Grove.
  2. Elisa Marques Parrilla. Interventora do concello de Salceda de Caselas.
  3. Félix Manuel Carrasco del Pozo. Interventor do concello de Oroso.
Secretarios-Interventores
  1. Eva Rodríguez Fernández. Interventora do concello de Vila de Cruces.
  2. Maruxa Cabaleiro Cuiña. Interventora do concello de Ponte Caldelas.
  3. María Cobas Carabal. Interventora do concello de O Rosal.
  4. Rut Presas Pardo. Secretaria do Concello de Crecente.