28-05-2014

Sentenzas de órganos xudiciais de Galicia sobre a contratación de persoal interino por parte dos concellos


Os órganos xudiciais de Galicia están fixando una doutrina moi estrita en torno os requisitos que deben concorrer para contratar persoal interino por parte do Concellos. A estes efectos son ilustrativas, estas tres sentenzas que afectan a tres concellos de Ourense. 

Arquivos