Servizos

O noso colexio ofrece como servizo adicional aos colexiados a posibilidade de adherirse aos seguros subscritos por COSITAL Pontevedra, que son os seguintes:

1- Seguro de responsabilidade civil profesional, coa compañia Liberty Mutual Insurance Europe Limited a DUAL, existindo dúas posibles cotas en función do importe da cobertura límite por sinistro e agregado anual.

As condicións do seguro podes lelas aquí

2- Seguro de defensa xurídica coa compañia ARAG, existindo unha única cota anual de 75,50 euros.

As condicións do seguro podes lelas aqui.