10 e 11 de xullo de 2014

Seminario de Contratación Pública


Data e lugar de celebración

10 e 11 de xullo de 2014.

Auditorio Municipal (antigo Rectorado), rúa Areal, 46, Vigo (Pontevedra).

Duración

13 horas.

Destinatarios

O curso está dirixido a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional; persoal e alumnos vinculados coa Universidade de Vigo relacionados coa área xurídica; persoal directivo, funcionarios dos grupos A1 e A2 e persoal laboral das Administracións Públicas.

ORGANIZA

  • Colexio Territorial de Secretarios, Interventores e Tesoureiros de Administración Local de Pontevedra.
  • Universidade de Vigo.
  • Observatorio de Contratación Pública.

COLABORAN

  • Concello de Vigo.

MATRÍCULA

Prezo: 100 euros.

Exentos de pago do prezo de matrícula: Colexiados de COSITAL Pontevedra, persoal que preste servizos no Concello de Vigo ou na Universidade de Vigo ou sexan alumnos desta última.

Arquivos