27, 28 , 29 Novembro 2017

IV Curso de Actualidade Xurídica de Réxime Local


Data

27, 28 e 29 de novembro de 2017

Lugar de celebración

Edificio Administrativo da Xunta de Galicia, Avenida Fernández Ladreda, 43 , 36003 Pontevedra.

Duración

20 horas.

Destinatarios

O curso esta dirixido a funcionarios/as da Administración local con habilitación de carácter nacional de Galicia, empregados/as públicos/as e persoal directivo da Deputación Provincial de Pontevedra e funcionarios/as pertencentes aos corpos ou escalas dos grupos A1 e A2 e persoal laboral equivalente das administracións locais de Galicia.

Homologación

Este curso está valorado a efectos dos méritos dos habilitados nacionais en:
- Méritos de carácter xeral, 0,40 puntos.
- Méritos de carácter autonómico, 0,30 puntos.

ORGANIZA

  • Colexio Territorial de Secretarios, Interventores e Tesoureiros de Administración Local de Pontevedra.

COLABORAN

  • Escola Galega de Administración Pública.

MATRÍCULA

Prezo: 150€.

Exentos de pago do prezo de matrícula: Colexiados de COSITAL Pontevedra.

PROGRAMA:

27 DE NOVEMBRO DE 2017.

• 8,45 h. Acreditación e recollida de documentación.

• 9,00 h. Inauguración
(José Luis Mato Rodríguez. Secretario do Pleno no Concello Pontevedra. Presidente de COSITAL Pontevedra)

• 9,15 h. Aspectos máis destacados de la Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas. Especial referencia ao procedemento administrativo. (2 horas y 30 minutos)
(Rafael Guerra Posadas. Letrado da JCyL. Director da Asesoría Xca. Do Concello de Valladolid)

• 12,00 h. A revisión de actos, a iniciativa lexislativa, a potestade normativa, a responsabilidade patrimonial e a potestade sancionadora na lexislación de procedemento administrativo. (2 horas y 30 minutos)
(Diego Gómez Fernández. Avogado y Profesor asociado de dereito administrativo en Grado de Dirección y Xestión Pública).

SESIÓN DE TARDE.

• 16,00 h Aspectos prácticos da administración electrónica (2 horas y 30 minutos)
(Félix Manuel Carrasco del Pozo. Interventor do Concello de Oroso)

28 DE NOVEMBRO DE 2017.

• 9,00 h Principais novidades do dereito urbanístico galego. (5 horas)
(Mª José Valenzuela Rodríguez. Xefa do Servicio de Inspección Urbanística -APLU). 

SESIÓN DE TARDE

• 16,00 h. O urbanismo desde a perspectiva da fiscalización. (2 horas y 30 minutos).
(Angel David Murado Codesal. Doutor en Dereito Administrativo. Interventor do Concello de A Coruña)

29 DE NOVEMBRO DE 2017.

• 9,00 h Responsabilidades penais dos funcionarios. (4 horas y 30 minutos)
(Tomás Farto Piay. Maxistrado suplente da Audiencia Provincial de Pontevedra. José Antonio González Pérez. Avogado)

• 13,30 h. Realización de proba de avaliación. (30 minutos)

• 14,00 h. Clausura.
(José Luis Mato Rodríguez. Secretario do Pleno no Concello de Pontevedra. Presidente de COSITAL Pontevedra)

 

LISTADO ADMITIDOS:

Enlace a páxina da EGAP
 

 

Arquivos