28 e 29 de abril e 5, 12, 19, 26 e 27 de maio de 2014

III Curso de Actualidade Xurídica de Réxime Local. A Reforma dos Gobernos e Administracións Locais


Data e lugar de celebración

28 e 29 de abril e 5,12, 19, 26 e 27 de maio de 2014.

Salón de actos da Deputación de Pontevedra, Gran Vía de Montero Ríos,s/n, Pontevedra.

Duración

25 horas.

Destinatarios e homologación

O curso está dirixido a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional e funcionarios dos grupo A1 e A2, así como persoal laboral equivalente, ao servizo da Administración Local.

Este curso está valorado a efectos de méritos dos habilitados nacionais en:
- Méritos de carácter xeral, 0,50 puntos.
- Méritos de carácter autonómico, 0,30 puntos..

ORGANIZA

  • Colexio Territorial de Secretarios, Interventores e Tesoureiros de Administración Local de Pontevedra.

COLABORAN

  • Deputación de Pontevedra.
    Escola Galega de Administración Pública.

MATRÍCULA

Prezo: 120 euros.

Exentos de pago do prezo de matrícula: Colexiados de COSITAL Pontevedra que o foran ao finalizar o prazo de presentación de solicitudes e máis para os empregados públicos da Deputación de Pontevedra.

Arquivos

Ligazóns