29 e 30 de maio

II Xornadas Hispono-lusas de contratación pública


Data

29 e 30 de maio de 2015

Lugar de celebración

O día 29 de maio de 2015, no Salón de actos do Museo Provincial de Pontevedra, rúa Padre Amoedo Carballo, 3 (Esq. Sierra), Pontevedra.
O día 30 de maio de 2015, no Salón de Pleno da Deputación de Pontevedra, Gran Vía de Montero Ríos,s/n, Pontevedra.

Duración.

O día 29 de maio de 2015 desde ás 9,15 ata ás 20,00 horas.
O día 30 de maio de 2015, desde ás 9,30 ata ás 13,30 horas.

Destinatarios

O curso está dirixido a persoal que preste servizos nas Administracións Públicas relacionadas coa contratación pública e persoas que teñan interese en ter relación con este ámbito.

ORGANIZA

A dirección do curso esta a cargo de dona Patricia Valcácel Fernández (Universidade de Vigo), D. Rafael Fernández Acevedo (Universidade de Vigo) e Cláudia Viana (Universidade do Minho).

COLABORAN

  • Colexio Territorial de Secretarios, Interventores e Tesoureiros de Pontevedra

MATRÍCULA

Prezo: 40€.

Exentos de pago do prezo de matrícula: Colexiados de COSITAL Pontevedra.

Os colexiados de Cosital Pontevedra para inscribirse no citado curso deberán enviar un correo electrónico á seguinte dirección: laes.contratos@outlook.es indicando os datos persoais, copia de DNI e indicar que son colexiados de Cosital Pontevedra.
 

Arquivos