Do 16 ao 19 de setembro de 2013.

II Curso de Actualidade Xurídica de Réxime Local. A Contratación Pública Local


Data e lugar de celebración

do 16 ao 19 de setembro de 2013.

Salón de actos da Deputación de Pontevedra, Gran Vía de Montero Ríos,s/n, Pontevedra.

Duración

28 horas.

Destinatarios e homologación

O curso esta dirixido a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter estatal e funcionarios dos grupo A1 e A2, así como persoal laboral equivalente, ao servizo da Administración Local.

Este curso esta valorado a efectos dos méritos dos habilitados estatais en:
- Méritos de carácter xeral, 0,50 puntos.
- Méritos de carácter autonómico, 0,30 puntos.

ORGANIZA

  • Colexio Territorial de Secretarios, Interventores e Tesoureiros de Administración Local de Pontevedra.

COLABORAN

  • Deputación de Pontevedra.
  • Xunta de Galicia.
  • Escola Galega de Administración Pública.

MATRÍCULA

Prezo: 95 euros.

Exentos de pago do prezo de matrícula: Colexiados de COSITAL Pontevedra que o foran o 1/09/2013 e máis para os empregados públicos da Deputación
de Pontevedra.

Arquivos