8, 9, 10 e 11 de setembro

Curso sobre as Novas Instrucións de Contabilidade


Data

8, 9,10 e 11 de setembro de 2014

Lugar de celebración

Salón de actos da Deputación de Pontevedra, Gran Vía de Montero Ríos,s/n, Pontevedra.

Duración

22,5 horas.

Destinatarios

O curso esta dirixido a interventores, tesoureiros, secretarios-interventores e empregados públicos, e persoal laboral asimilado, da administración local de Galicia dos grupos A1 e A2, con funcións en materia contable.

Homologación

Este curso está valorado a efectos dos méritos dos habilitados nacionais en:
- Méritos de carácter xeral, 0,50 puntos.
- Méritos de carácter autonómico, 0,30 puntos.

ORGANIZA

  • Colexio Territorial de Secretarios, Interventores e Tesoureiros de Administración Local de Pontevedra.

COLABORAN

  • Deputación de Pontevedra.
  • Escola Galega de Administración Pública.

MATRÍCULA

Prezo: 100€.

Exentos de pago do prezo de matrícula: Colexiados de COSITAL Pontevedra e os empregados públicos da Deputación de Pontevedra.